Forberedende Voksenundervisning - FVU

Forberedende Voksenundervisning - FVU

FVU er et gratis tilbud til alle, der har basale problemer i dansk og matematik

 

OBU

OBU

Langt de fleste ordblinde bliver bedre til at læse og skrive, når de får en undervisning, der er specielt tilrettelagt i læsning og skrivning for ordblinde.

Kompenserende

Kompenserende

FO-Aarhus kører undervisning for personer med særlige behov, begrundet i boglige, indlærings- og funktionsmæssige vanskeligheder.

 

I samarbejde med FO-Aarhus