Dansk på Dokk1- Fokus på kommunikation

I Kongsvang tilbyder vi vores tilsynsassistenter, assisterende serviceledere og serviceledere, der har dansk som andetsprog, praksisnær danskundervisning i tilknytning til deres arbejde. Det gør vi, da vi ved at sproget læres hurtigere, når det er relevant og kan implementeres direkte i medarbejdernes arbejde og dagligdag. For jo hurtigere det bliver brugt, jo hurtigere hænger det fast.

Og da undervisningen netop styrker elementer i deltagernes daglige kommunikation med kollegaer, medarbejdere og kunder, spiller undervisningen en afgørende rolle i at styrke det værdifulde samarbejde, som er en af grundstenene i Kongsvang-DNA’et.

Danskundervisning i nye rammer - lærerig dag på Dokk1

Mandag den 28. november var vores to danskundervisningshold på tur til Dokk1. Her havde vores danskunderviser Karin arrangeret et eksklusivt særarrangement, hvor deltagerne havde plads til at udfolde og øve deres danske, samt lære mere om mulighederne Dokk1 byder på.

Ærindet med besøget på kulturinstitutionen Dokk1 var, at motivere de to hold til at bruge de muligheder og tilbud der er, da det dels kan hjælpe dem til at få endnu bedre indsigt i og lære om Danmark, samt give hjælpemidler til at benytte og træne deres dansk. Derudover gav det også anledning til at interagere og bruge deres danske uden for 'klasseværelset' i Kongsvang Academy; bl.a. til mundtligt at stille en kontaktperson fra Dokk1 og andre nøglepersoner relevante spørgsmål, samt besvare skriftlige opgaver målrettet besøget.

Dagen var et både hyggeligt og lærerigt afbræk fra klasseundervisningen, som ellers normalt er en god kobling mellem typisk undervisning i dansk som andetsprog, krydret med en masse inputs med relevans for medarbejdernes dagligdag.

Næste arrangement i tilknytning til danskundervisningen bliver juleafslutning i uge 50, hvor deltagerne på holdene selv har taget initiativ til at medbringe klassiske retter til julebordet fra deres hjemland.

 

Fra: http://www.kongsvang.net/kongsvangs-dna/nyheder/dansk-paa-dokk1/