Virksomheder kan gratis få en FVU-lærer ud på arbejdspladsen til at undervise kortuddannet personale i dansk eller matematik.

FVU på virksomheder kan være et supplement til den generelle kompetenceudvikling i virksomheden. Formålet er at støtte både danske og fremmedsprogede medarbejderes mulighed for at deltage mere aktivt i det daglige samarbejde og det sociale liv på arbejdspladsen og dermed øge deres mulighed for at fastholde arbejdet. 

Vores erfaring siger os, at det er en god idé at inddrage en tillidsrepræsentant eller en personaleansvarlig fra virksomheden i arbejdet med at sætte et FVU-forløb på virksomheden i gang. 

Den første kontakt til de interesserede medarbejdere sker typisk gennem tillidsrepræsentanten.

FO-Aarhus tester alle interesserede, for at finde det rette niveau for deltagerne. Testen tager cirka to timer, og foregår på arbejdspladsen.
Læreren kan tage højde for forskelle i deltagernes niveau, især i forbindelse med hjemmeopgaver.

Et FVU-forløb kan f.eks. strækker sig over 10 uger. Der kan f.eks. være undervisning i seks timer om ugen, og deltagerne skal regne med at bruge cirka en time om ugen på hjemmearbejde.
Undervisningen foregår på virksomheden  

FVU er gratis for både virksomhed og deltagere.
Deltagerne kan søge støtte via SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte) for de timer, de får undervisning under FVU.  

Læs mere om reglerne for SVU til FVU på www.svu.dk