Østjyllands Radio, 30/12-2005: Forældre vil hjælpe med lektier

Både indvandrere, flygtninge og danske forældre vil være bedre til at hjælpe deres børn med lektierne, viser erfaringer fra Århus. Forældre til tosprogede børn vil gerne være bedre til dansk og matematik, så de kan hjælpe deres børn med lektierne. Det viser erfaringer fra Århus, der har igangsat et ambitiøst projekt med lektiehjælp til forældre, både til tosprogede og danske børn. Målet er, at modellen breder sig til resten af landet. De første ti hold med dansk- og matematikundervisning til forældre er oprettet, og succesen har været stor.

- Forældrenes interesse overgår min vildeste fantasi. Vi har ramt en guldåre af interesse, og det kan undre, at andre ikke har fået idéen noget før. Der ligger et stort behov, som vi ikke har opfanget, siger skoleleder Torben Dreier fra FO-Aarhus, som står for organiseringen af undervisningen. Kilde: ritzau

Fra Ringkøbing amts dagblad 30/12-2005: Stor interesse for lektiehjælp

Stor interesse for undervisning af forældre i dansk og matematik. På en enkelt skole har over 100 forældre meldt sig til den gratis undervisning (se mere her om gratis FVU undervisning). Århus: Forældre til tosprogede børn vil gerne være bedre til dansk og matematik, så de kan hjælpe deres børn med lektierne. Det viser erfaringer fra Århus, der har igangsat et ambitiøst projekt med lektiehjælp til forældre, både til tosprogede og danske børn. Målet er, at modellen breder sig til resten af landet. De første ti hold med dansk- og matematikundervisning til forældre er oprettet, og succesen har været stor.

- Forældrenes interesse overgår min vildeste fantasi. Vi har ramt en guldåre af interesse, og det kan undre, at andre ikke har fået ideen noget før. Der ligger et stort behov, som vi ikke har opfanget, siger skoleleder Torben Dreier fra FO-Århus, som står for organiseringen af undervisningen.

Flere på vej
Flere hold er på vej i 2006, og interessen er især stor på de såkaldte magnetskoler, hvor der er mange tosprogede børn. På Søndervangskolen i bydelen Rosenhøj har over 100 forældre meldt sig til undervisningen, fortæller forretningsfører i Boligforeningen Århus Omegn, Leif Jensen. - Det har været en succes. Forældrene har et klart ønske om at lære dansk, og vores håb er, at forældrene bliver bedre til at hjælpe deres børn med lektierne og samtidig lærer nogle grundregler og principper i det danske sprog, siger Leif Jensen.

Boligforening
Boligforeningen har lagt lokaler til undervisningen og husstandsomdelt brochurer. Desuden har et aktiv medlem af afdelingsbestyrelsen besøgt områdets foreninger for udenlandske beboere, og især det initiativ har affødt stor interesse for undervisningen. Rosenhøj var i oktober præget af uroligheder blandt en gruppe unge indvandrere med knuste ruder og brande i en grillbar og vuggestue til følge, og undervisningen er ifølge Leif Jensen blot er et af flere tilbud, der skal ændre opfattelsen af Rosenhøj.

- Vores beboerne ønsker at engagere sig, og de vil være med til at give Rosenhøj et andet image. Det kommer til udtryk ved at forældre melder sig til tilbud som det her, siger Leif Jensen.

Alle forældre
Tilbuddet om lektiehjælp til forældre gælder ikke kun tosprogede familier. Faktisk har alle forældre i Århus Kommune med børn i 0.-3. klasse fået tilbud om matematikundervisning, men tilmeldingerne har foreløbig været så begrænsede, at de interesserede kunne optages på eksisterende hold under FO-Aarhus. I 2006 får forældrene et nyt tilbud om gratis undervisning, og det er ifølge FO-Aarhus det første sted i landet, at så mange forældre får så målrettet et undervisningstilbud via deres børns skole. Kilde: ritzau.