Forberedende Voksen Undervisning,
FVU er et tilbud til alle over 18 år om gratis uddannelse i dansk og matematik. Se mere her om FVU. Ofte lægges undervisningen ud på arbejdspladsen i arbejdstiden. Der gives godtgørelse for tab af løn.

Undervisningsministeriet, Amtsrådsforeningen og amterne er gået sammen om den landsdækkende kampagne "Spids Pennen" i uge 44 og 45.

Kampagnen har som mål at synliggøre de mange muligheder, Forberedende Voksen Undervisning giver kursisterne.

FVU dansk udbydes på 4 trin. FVU matematik udbydes på 2 trin.

Trak kolleger med
En af de mange, der i Aarhus har deltaget i FVU, Forberedende Voksen Undervisning, er 49 årige Tom Armstrong Pedersen, formand for Vej & Kloak ved Aarhus Kommune.

Han har altid erkendt, at han ikke er ret god til at stave. Men han har da altid kunnet skrive en seddel med en besked til sine medarbejdere og sådan.  Det fortæller Tom Armstrong Pedersen, 49 år, Brabrand.  Da han for et par år siden fik tilbudt FVU,

Forberedende Voksen Undervisning, sagde han ja. Og trak en lille håndfuld af sine i alt 20 medarbejdere ved Aarhus Kommunes Vej & Kloak med til samme undervisning.

De gik til danskundervisning en dag om ugen på Thorsvej i Åbyhøj, hvor Vej & Kloak dengang havde administration. Fra kl. 8-14.30. Det er FO-Aarhus, der har udbudt kurserne.
  
Får løn under kurset
Undervisningen var gratis og de fik deres almindelige løn, mens de øvede sig i at blive stærkere til at skrive og læse dansk.

"Når deres formand kunne erkende, at han havde brug for at blive bedre til det at skrive, så kunne de andre da heldigvis også erkende det.", lyder det fra Tom Armstrong Pedersen.

Alle i gruppen fulgte de fire trin indenfor FVU dansk. Tom Armstrong Pedersen  har især svært ved at stave, det med at læse er ikke noget problem. Han har endda i ny og næ læst en bog, kommenterer han med et glimt i øjet.

Skolegangen i Brabrand husker han især for, at han i de ældste klasser ikke gad gå i skole. Han tog 9. klasse og ville være landmand. Den drøm praktiserede han da også ved at blive ansat forskellige steder hos landmænd, og han kørte store maskiner ved landbruget i godt ti år.

Da Tom Armstrong Pedersen søgte jobbet som formand i Vej & Kloak ved Aarhus Kommune lagde han ikke skjul på at han var svag til dansk på skrift. Men han har jo så andre stærke sider, han fik jobbet på. Nu har han været i 17 år i denne ansættelse.

Giv det en chance
I hverdagen har han ofte kunnet sløre, at han ikke er så god til at stave. Han har det sådan, at sender folk en e-mail til ham på arbejde, så griber han helst telefonen og svarer dem. Fremfor selv at svare tilbage med mail. Men det fungerer jo også helt fint på den måde.

Arbejdssedler og vagtskemaer, som han skal udfylde er en let sag. Der skal krydses af, ikke formuleres sætninger og ord. Kommer en medarbejder med en skadesanmeldelse til forsikringen, sætter kollegerne sig sammen og finder ud af det. Brugsanvisninger har han ingen problemer med at læse og matematik har han nemt ved, sådan var det også i folkeskolen.

Nu hvor gruppen med Tom Armstrong Pedersen som initiativtager har afsluttet det to-årige forløb med danskundervisning, har han lokket nogle flere fra sin arbejdsplads på FVU kursus. Han siger til dem: Giv det en chance!

Tom Armstrong Pedersen kan ikke tage flere kurser på FVU i dansk, da han har afsluttet det øverste trin, trin 4. Men han kan tage andre kurser på aftenskoler, på daghøjskoler og på VUC, Voksen Undervisnings Centre. Kurser, der er målrettet til kursister med f. eks. stavevanskeligheder, som han har det. Det overvejer han. Det bliver så i hans fritid. Men er lærerne lige så gode, som dem, han har haft på FVU danskundervisningen, har han lyst til at bruge tiden på det, fastslår Tom Armstrong Pedersen.

Yderligere oplysninger kan fås hos Folmer Steensen, leder af FVU i FO-Aarhus på tlf. 21 20 49 80 eller mailfolmer.steensen@fo-aarhus.dk

Fakta om FVU:

  • Forberedende Voksenundervisning - FVU - er korte, målrettede kurser i læsning eller matematik. FVU foregår på uddannelsesinstitutioner eller på virksomheder og kan planlægges med stor fleksibilitet. FVU-læsning udbydes på fire trin. FVU-matematik udbydes på to trin.
  • Målgruppen for FVU er voksne med utilstrækkelige læse- og regnefærdigheder i forhold til fremtidens krav. Cirka en million danskere med tilknytning til arbejdsmarkedet tilhører denne gruppe (ifølge en OECD-undersøgelse fra 2000).