En person der skal omskoles til nye jobfunktioner eller forberede sig til at tage uddannelse og efteruddannelse, kan have meget gavn af et gratis kursus under FVU.

Tosprogede kursister, der taler dansk på et niveau, der svarer til Sprogskolens DP1, kan også gå på FVU.

Del af en jobplan
Undervisning i dansk og matematik under FVU kan indgå som en del af en revaliderings- og jobplan.

FVU kan stå alene som forberedelse til en egentlig uddannelse, og den kan kombineres med både anden skolegang, aktivering og egentlig jobtræning i en virksomhed.

FVU er også en mulighed for medarbejderen, der risikerer at miste sit job, fordi han eller hun ikke lever op til arbejdspladsens krav om for eksempel at kunne læse arbejdsinstruktioner eller skrive logbøger

Fleksibelt tilbud
FVU er tilrettelagt efter kursisternes individuelle behov, og derfor er det et meget fleksibelt tilbud.

Alle, der har basale vanskeligheder med at læse, skrive, stave og regne, kan deltage i FVU.

Det betyder, at personer med en gymnasial uddannelse eller en faglig eller boglig uddannelse også kan deltage i FVU, hvis de mangler grundlæggende færdigheder i dansk og matematik.

Niveauet for undervisningen er som i folkeskolen.

Kontakt Lasse Langfeldt på lala@fo-aarhus.dk eller 21 81 20 30 for at høre nærmere om FVU og mulighederne for at oprette hold på uddannelsessteder og arbejdspladser.