Voksne med en kort uddannelse kan søge støtte af staten til FVU.  

På FVU kan kursister søge støtte hvis de

  • Højst har 10 års skolegang
    Eller maksimalt har to års erhvervsrettet uddannelse efter folkeskolen
  • Eller har en længere erhvervsuddannelse, som de ikke har brugt i mindst fem år
  • Har mindst tre timers undervisning om ugen
  • Faglærte kan i nogle tilfælde også søge SVU til FVU

Både ledige og folk i arbejde kan søge SVU, hvis de ikke får anden støtte til kurset.  

SVU-satsen i 2014 er 3.308 kr. pr. uge svarende til 80 % af den højeste dagpengesats: