FVU for nydanskere på Aarhus Amts Vaskeri
Aarhus Amts Vaskeri investerede sidste år 240 timers FVU-undervisning i knapt tyve nydanske medarbejdere fra Vietnam, Thailand, Marokko, Somalia, Polen og Tyrkiet. Det har været til stor glæde for både de nydanske kursister og deres gammeldanske kolleger. Se mere her om gratis FVU undervisning.

FVU-kursisterne deltager i dag spontant i kollegiale drillerier såvel som stilfærdig smalltalk i kaffepauserne. Og flere af dem har fået øjnene (og munden) op for, at de naturligvis også kan stille forslag til bedre arbejdsrutiner - og i det hele taget deltage i debatten på møderne. På lige fod med alle andre.

Skriv, læs og tal - og bliv hørt
Hvis Steamer 2, Rulle 1 eller Tumbler 4 pludselig gør knuder og går i stå, behøver det ikke længere være en gammeldansker, som skriver og afleverer sedlen med 'skadesanmeldelsen' til elektrikeren. Kursisterne - som var fordelt på to hold (dag- og aftenhold) - er blevet bedre til at skrive og læse kortere tekster og beskeder.

Nydanskerne på vaskeriet har også vendt og drejet det svære danske sprog på tungen; helt nede fra vokal- og konsonantlydene op til specialiseret brug af dagligdags ord og vendinger. De nydanske medarbejdere ved godt, at der er forskel på risiko og chance. "Nåh! Nu forstår jeg det, der står om risiko på skiltene ved maskinerne…". Dansk er mere end rød grød med fløde.

Styr på sproget giver styr på selvtilliden
Da kurset begyndte, fortalte flere af kursisterne, at de følte sig hæmmede i forhold til deres danske kolleger - og at de derfor hellere holdt mund end risikerede at sige noget forkert. Men allerede få uger inde i forløbet følte de sig mere trygge ved at spørge om hjælp, når der var noget, de var i tvivl om. Hvad enten det drejede sig om arbejdsmæssige forhold eller udtalen af et eller andet nyt, finurligt dansk ord.

I det hele taget er det tydeligt, at sprogundervisningen har styrket både selvtillid, ordforråd og udtale hos deltagerne. Der er ingen skam i at bede om at få noget forklaret igen - og der er ingen, der griner ad en nydansk kollega, hvis hun ikke lige forstår en speciel talemåde, vending eller ordsprog. Er der endelig nogen, der griner højt og hjerteligt, så er det hende selv, når hun får at vide, hvad det 'egentlig' var, hun sagde til chefen lige før.

Selv om kursisterne kunne have glæde af endnu mere undervisning, er de trods alt nået så langt, at de er blevet langt bedre til at hjælpe sig selv - bl.a. fordi de er opmærksomme på deres egne helt specifikke vanskeligheder med det danske sprog. De ved, hvornår de skal sætte tempoet ned og lukke munden mere op for at få en genstridig vokal lirket ud - så det krævende danske øre accepterer den og lukker den ind.