Bliv i stand til at hjælpe dine børn med lektierne.
Skoleleder Torben Dreier fra FO-Aarhus fortalte den 28/3 en gruppe interesserede om successen med lektiehjælpskurser i Århus. Inspirationsmødet fandt sted hos Dansk Folkeoplysnings Samråd i København. Deltagerne kom fra Daghøjskoler, oplysningsforbund og kommuner, som udbyder eller overvejer at udbyde FVU-kurser i dansk og matematik. Se mere her om FVU.

Torben Dreier holdt et engageret oplæg, hvor han fortalte om ideen, planlægningen, netværkssamarbejdet og de konkrete kurser.

Ideen opstod på Samsø
Torben fik ideen, da en lærer på Samsø beklagede sig over, at det var svært at undervise eleverne i matematik. Problemet var at forældrene prøvede at hjælpe børnene med lektierne. Men den måde forældrene havde lært matematik på i skolen, er helt anderledes end den moderne matematik. Derfor blev børnene forvirrede og vidste ikke om de skulle stole på læreren eller forældrene. Det ville være en stor hjælp, hvis forældrene fik kendskab til den matematik, skoleelever undervises i i dag.
Resultatet blev at FO-Aarhus udbød et lektiehjælpskursus i matematik under FVU-ordningen og det blev en stor succes.

Engelsk ide i dansk udgave
Forældrekurserne ligger i tråd med det engelske begreb 'Family Learning', som bygger på at udnytte de fælles interesser børn og forældre har, når børnene begynder i skolen. Essensen i 'Family Learning' er at undervisningen tilpasses til deltagernes situation. At forældrene ser, at de lærer noget, som kommer deres børn til gavn.
I Aarhus siger man til forældrene: "Hvis du hjælper dit barn, hjælper du også dig selv".

Opbygningen af netværkssamarbejdet
Torben Dreier fortalte om det tidskrævende forarbejde (1½-2 år), der ligger til grund for de nuværende kurser. Partnerskaber med ligeværdige partnere tager meget tid og "trækker tænder ud". Men de giver utrolig meget, når de fungerer.

En henvendelse til Aarhus Kommunes skolerådmand gjorde, at kommunen og skoleforvaltningen stillede sig positiv til projektet. Det betød også politisk opbakning til at undervisningen kunne placeres andre steder end i de normale skoleklasser.

Beboerforeninger gik med i projektet og stillede lokaler til rådighed. Århus Købmandsskole stillede brugte computere til rådighed.

Kommunens Familie- og Arbejdsmarkedscenter gik ind og støttede de deltagere, hvis danskkundskaber ikke var gode nok til at de kunne optages på FVU niveau 1.

Jobrotationen i Århus Amt skaffede via Den Europæiske Socialfond midler til tolkning og trykning af pjecer m.v.

FO-Aarhus afvikler selve kurserne under FVU-lovgivningen.

På denne måde er mange instanser med i netværket. Alle bidrager med det de kan og netværket betyder, at kurserne kan fortsætte uden at være afhængige af egentlige projektmidler. (Keep it simple)

Markedsføringen er utrolig vigtig
Trods opbakning fra skolevæsenet, et brev til alle lærere og en flot farvebrochure trykt i 12.000 eksemplarer og udsendt til alle forældre i 0-4.klasse, kom der ikke mange tilmeldinger i første omgang.

Skoler med 2-sprogede elever var de mest interesserede.

Det viste sig, at modersmålslærerne var de centrale "døråbnere". Der hvor de anbefalede kurserne, meldte forældrene sig. Derfor udarbejdede man 800 simple s/h-foldere i samarbejde med modersmålslærerne på 4 af de interesserede skoler. Folderne blev, sammen med en invitation til informationsmøde, sendt ud gennem beboerforeningen og sendt med børnene hjem. Der kom 180 til de 4 møder og de 100 tilmeldte sig kurserne!

Så næste gang vil man lave en meget mere målrettet markedsføring til modersmålslærere samt dansk- og matematiklærerne på de 52 skoler i kommunen samt til de uformelle ledere af de forskellige indvandrergrupper. De skal føle ejerskab til projektet og sælge det til forældrene.

Det handler også om demokrati og aktivt medborgerskab
Undervisningen sker ikke ud fra de samme lærebøger, som børnene bruger. I stedet tages udgangspunkt i tekster for voksne. Det kan være papirer til skolebestyrelsesvalg, vejledning for indvandrere el. lign. Forældrene skal lære skolen at kende for at kunne hjælpe og være med. Mange danskere forbinder skolen med egne nederlag, mens mange indvandrere ikke er vant til som forældre at blande sig i børnenes skolegang.

Det handler om demokrati og aktivt medborgerskab. Men hvis man markedsfører kurserne med ordet "demokrati", så kommer der ingen deltagere.

Svært at motivere voksne til "at gå i skole".
Selv om mange voksne har problemer med at læse og skrive dansk er det svært at motivere dem til at deltage på de gratis FVU-kurser. Mange ønsker ikke at indrømme, at de har problemer. De føler det som et nederlag.

Danskerne accepterer at skulle lære matematik. Her ved de fleste godt, at matematikfaget har udviklet sig siden de gik i skole. Derfor er det ikke nogen skam at skulle efteruddanne sig her. Og når de kan begrunde det med behovet for at kunne hjælpe deres børn med lektierne, møder de gerne op. Indvandrerne derimod vil gerne lære mere dansk.

Integrationsministeriet vil overføre successen til andre byer
Integrationsministeriet ønsker nu at starte lignende "lektiehjælps-kurser" i 5 andre byer og Torben Dreier har lovet at bidrage med erfaringerne fra Århus.