FO-Aarhus har et tilbud på et samlet løft til dem, der ikke kom med på uddannelsestoget i første omgang, nemlig et intensivt forløb i dansk, matematik og engelsk som forberedelse til videre skolegang.

Der er undervisning og lektiehjælp hver dag kl. 10:00-13.30 (16 timer pr uge + hjemmearbejde), og holdet er målrettet de lidt ældre unge (+18), der ikke fik det store udbytte af folkeskolen, og måske endda har dårlige erfaringer med derfra.

Underviserne er erfarne FVU-lærere, og den enkelte elev får en indledende visitation, der sikrer den rigtige indplacering niveaumæssigt.

Der er løbende indtag, og der er et tilbud om FVU-eksamen i dansk og matematik, men eksamen er ikke obligatorisk.

Se ugeplanen for undervisningen her

Lærerne siger:

Lene Kjeldsen om dansk: Undervisningen foregår fælles, men der tages hensyn til den enkeltes danskfaglige niveau. Dansk er et læsefag, og vi læser tekster indenfor mange genrer og arbejder med læseteknik og læseforståelse. Dansk er også et kommunikationsfag, vi arbejder med dansk sprog og retskrivning. Dansk er et skriftligt fag, vi laver små skriftlige opgaver og øver os bl.a. i at lave notater og referater.

Poul Theodorsen om matematik: Vi arbejder med matematik som du kan bruge i din dagligdag. Der indgår både almindelige regnestykker og tekstopgaver. Udgangspunktet er dit nuværende niveau, så alle kan være med. Arbejdet foregår både som klasseundervisning og som selvstændigt arbejde med hjælp fra underviseren.

Karin Coles om engelsk: Man arbejder på eget niveau. Det talte sprog er i fokus, og kursusmaterialet passer til den enkelte. Man træner og arbejder aktivt i sproglaboratoriet. Indlæring og samtale foregår i klassen i små grupper på samme niveau. Små indsætningsøvelser supplerer undervisningen.

 

For yderligere oplysninger kontakt Lasse Langfeldt på lala@fo-aarhus.dk eller 21 81 20 30.