Langt de fleste ordblinde bliver bedre til at læse og skrive, når de får en undervisning, der er specielt tilrettelagt i læsning og skrivning for ordblinde.
Du er også velkommen til at henvende dig, hvis du er i tvivl om du er ordblind. Skriv til Lasse Langfeldt på lala@fo-aarhus.dk eller 21 81 20 30.

Seniorkonsulent Torben Dreier fortæller her (i anledning af EUs fattigdomsår), hvordan han trods ordblindhed alligevel har haft succes i erhvervslivet: http://www.youtube.com/watch?v=j923HK8EK0c

Som ordblind kan man have svært at læse og skrive eller kun svært ved en af delene.
Ordblindhed er ofte medfødt og har ingen sammenhæng med intelligens.
Ordblindhed kan være mere eller mindre omfattende.

Du kan få en gratis test hos os. Kontakt Lasse Langfeldt på lala@fo-aarhus.dk eller 21 81 20 30.

Når du læser, sker der måske det at:

  • du læser langsomt
  • det er svært at overskue teksten
  • du får ikke rigtig fat i alle ordene
  • du læser ord forkert

Når du skriver, sker der måske det at:

  • du har svært ved at skrive de ord du gerne vil
  • du har svært ved at kende forskel på bogstaverne
  • du bytter om på bogstaverne
  • du har svært ved at skrive tekst der skal hænge sammen

PS. Du kan også gå til engelsk for ordblinde eller IT for ordblinde, hvis du samtidig går til dansk eller har gjort det for nylig. Ring og hør nærmere på 21 81 20 30.

 

Engelskundervisning for ordblinde

Engelsk for ordblinde er for dig, der samtidig går til - eller lige har gået til dansk for ordblinde.
Kontakt Lasse Langfeldt på lala@fo-aarhus.dk eller 21 81 20 30. Vil du gerne kunne noget mere engelsk? På ferien, på arbejdet eller hjælp til børnenes engelsklektier?

Engelskundervisning på alle niveauer - fra begynder til fortsætter - tilrettelagt for ordblinde. Mulighed for at arbejde med både mundtlig og skriftlig engelsk, sprogforståelse og grammatik. Undervisningen tilrettelægges individuelt, og tager derfor udgangspunkt i netop dit niveau og dine behov.

 

FO-Aarhus hjælper ordblinde på jobbet

Som en hjælp til ordblinde og andre med begrænsede skrivefærdigheder udfører FO-Aarhus løbende en række opsøgende aktiviteter i form af virksomhedsbesøg, medarbejderorienteringsmøder i virksomheder samt telefonisk orientering til virksomhederne.

Disse aktiviteter er muliggjort takket være en bevilling fra STAR-puljens LKV2 - projekt, der er en forlængelse af projektet "Læsning og Kommunikation i Virksomhederne" som 3F har indgået med beskæftigelsesministeriet: Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR).

Formålet med FO-Aarhus' deltagelse er bl.a. at informere om ordblindeundervisning på selve arbejdspladsen. Derved kan undervisningen målrettes en forbedring af de læse- og skrivefærdigheder, der er nødvendige i udførelsen af det daglige arbejde. Som led i projektet informerer vi desuden om støttemuligheder og IT-værktøjer.